ÚLTIMS ESCRITS
latest

dissabte, 10 de juny de 2017

ELS MITJANS COM EPISTEMOLOGÍA


EL 1985, el teòric dels mitjans i professor Neil Postman va publicar divertir-se fins a morir. Era una acusació punyent de la influència de la televisió, un mitjà que conrea l'estil sobre la substància, no només en el món de l'espectacle, tambè en les decisions de profunda importància pública - com ara l'elecció d'un president dels Estats Units. Va descriure la nostra trajectòria d'una societat que depèn de la paraula impresa a la televisió, el que va donar lloc a un electorat amb la capacitat d'atenció d'un peix de colors - enganxat en els missatges que són curts, brillants i memorables. Això, segons ell, ha tingut profundes conseqüències en la nostra saviesa col·lectiva, en les nostres prioritats públiques i en la nostra direcció política. 

Us deixo un fragment de 'els mitjans com epistemologia', dins de divertir-se fins a morir....

... Per explicar com passa això, és a dir, com incideix el medi, que se sent però no es veu, sobre una cultura, ofereixo uns casos verídics. El primer es refereix a una tribu de l'Àfrica occidental que no té sistema d'escriptura, però la rica tradició oral ha donat forma a les seves idees sobre la llei civil.

Quan sorgeix una disputa, els querellants es presenten davant el cap de la tribu i exposen les seves queixes. Sense una llei escrita que el guiï, la tasca del cap és buscar a través del seu vast repertori de proverbis i refranys un que serveixi per a la situació i satisfaci les dues parts. Assolit això, totes les parts acorden que s'ha fet justícia i que la veritat ha estat salvaguardada. Òbviament, s'ha de reconèixer que aquest era el principal mètode de Jesús i altres personatges bíblics que, vivint en una cultura essencialment oral, recorrien a tots els recursos de la paraula, incloent dispositius mnemotècnics, frases fetes i paràboles, com un mitjà per descobrir i revelar la veritat. Tal com assenyala Walter Ong, en les cultures orals dels proverbis i refranys no constitueixen un recurs ocasional: «Són incessants i formen la substància mateixa del pensament. És impossible desenvolupar un pensament de forma extensa sense ells, ja que en ells consisteix»
Per a persones com nosaltres, tota dependència de proverbis i refranys està reservada principalment per resoldre altercats entre o amb els petits. «El que pega primer, pega dues vegades», «Qui de jove no treballa, de vell dorm en un paller», «colliràs el que sembris». Aquestes són formes d'expressar-nos a què recorrem en casos de petites crisi amb els nostres fills, però seria ridícul utilitzar-les en una sala de justícia, on han de decidir assumptes «seriosos». És possible imaginar un agutzil preguntant a un jurat si ha arribat a alguna decisió i que rebi per resposta que «Errar és humà, però perdonar és diví» O millor encara, «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu »? Durant un moment el jutge podria semblar encantat, però si immediatament no seguís un llenguatge més formal el jurat podria acabar emetent una sentència més llarga que per a la majoria dels acusats. 
Jutges, advocats i acusats no consideren els proverbis o refranys una resposta rellevant en les disputes legals. En això es troben separats del cap tribal per una metàfora-mitjà. Perquè en una sala de justícia, basada en la paraula impresa, on els llibres de lleis, els escrits, les citacions i altres materials defineixen i organitzen el mètode de descobrir la veritat, la tradició oral ha perdut molt de la seva ressonància, encara que no tota. S'espera que els testimonis siguin donats oralment, basant-se en el cas que la paraula parlada, i no l'escrita, reflecteix amb més veracidad l'estat anímic del testimoni. En efecte, en moltes sales de justícia no es permet als jurats prendre notes, ni se'ls dóna còpies impreses de les explicacions de la llei fetes pel jutge. S'espera que els jurats escoltin la veritat, o el contrari, però no que la llegeixin. D'aquí que puguem dir que hi ha un conflicte de ressonàncies en el nostre concepte de la veritat legal. D'una banda, hi ha una creença residual en el poder de la paraula parlada i només de la paraula, per transmetre la veritat; d'altra banda, hi ha una creença molt més forta en l'autenticitat de l'escriptura, i en particular de la paraula impresa. Aquesta segona creença té poca tolerància cap a la poesia, els proverbis, els refranys, les paràboles i qualsevol altra expressió de saviesa oral. La llei és el que els legisladors i els jutges han escrit. En la nostra cultura, els advocats no necessiten ser savis; necessiten estar ben informats...

« PREV
NEXT »

1 comentari