Amb l'ajuda de forns d'arc elèctric, investigadors de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) han desenvolupat un nou mètode per generar ciment que, si s'aplica, suposaria un gran pas en la lluita contra el canvi climàtic. La producció d'aquest material de construcció genera el 7,5% de les emissions globals de CO2 d'origen antropogènic. El grup d'investigadors autors de la troballa qualifica de "miracle absolut" per la nova metodologia que van descobrir i que utilitza forns d'arc elèctric (EAF, per les seves sigles en anglès),-que actualment s'utilitzen en el reciclatge d'acer-, per reciclar simultàniament ciment, un component del formigó que consumeix molt carboni. El formigó és el segon material més utilitzat al món, només després de l'aigua, i genera al voltant del 7,5% de les emissions de CO₂ provocades per les activitats humanes. Trobar una manera escalable i econòmica de reduir les emissions de formigó alhora que satisfà la demanda mundial és un dels grans reptes per a la descarbonització global.

Fins aquí tot molt bonic, però m'agradaria recordar al personal que anys ha, a Catalunya es varen edificar un munt de blocs de pisos que més endavant varen patir aluminosi, una "malaltia" del formigó que a poc a poc perdia el seu estat sòlid a causa que contenia ciment aluminós. Aquest tipus de ciment es va utilitzar entre els anys 1950 i 1977, any en què es va prohibir el seu ús en els elements estructurals de les construccions, per les conseqüències negatives que comportava el seu deteriorament. A veure si aquest ciment miraculós que ve del Regne Unit de la Gran Bretanya, d'ací a uns anys no serà tan miraculós i sí conflictiu i onerós com el formigó francès. Que ja sabem de què va el 'paño', sobre tot els de Sabadell.