MATRIMONIPotser actualment no és ben bé així, però Bierce s'hi acosta molt en la seva definició del matrimoni, malgrat tenir la seva frase bastant temps, un temps en què si era així:

"Matrimoni: Estat o condició d'una comunitat que es compon d'un senyor, un concubina i dos esclaus, tot en només dues persones." 

Ambrose Bierce

2 comentaris: