Com més digital és el món, més humà l'hem de fer - Joan Clotet 

La primera reacció al escoltar les paraules Humanisme i digital, és arrufar el nas, sembla un oxímoron, però darrere d'aquestes paraules hi ha tota una intenció d'humanitzar la tecnologia, que com a manifest d'intencions és lloable i caldrà veure què acaba. L'humanisme digital és l'adaptació de l'humanisme a la realitat de la societat digital, per tal de detectar els riscos i els problemes socials de la tecnologia digital i de proposar solucions, basant-se en els principis i els valors propis de l'humanisme. A la intersecció entre humanisme i tecnologia, emergeix una connexió més enllà de la coexistència. La simbiosi entre el valor humà i tecnològic sorgeix com a resposta als desafiaments monumentals que es presenten davant nostre. Integrar la tecnologia harmoniosament a la societat implica fer-ho amb un profund respecte per l'impacte que les nostres decisions puguin tenir en les persones, que són tant l'origen com el destí de les nostres accions. Amb i per a elles, generem valor. En l'àmbit empresarial, l'humanisme digital vol tornar a posar les persones al centre. Desafia la perspectiva mecanicista de la digitalització, que prioritza l'eficiència a costa del paper essencial de les persones, la seva contribució i el desenvolupament professional. En un món on la intel·ligència artificial replicarà gradualment competències abans exclusivament humanes, és crucial preservar la consciència del valor humà. Això implica prendre decisions centrades en el respecte i el creixement de les persones i, però encara, de la societat. Hauríem de veure la tecnologia també com un instrument d'apoderament. Necessitem concebre tecnologies que respectin i celebrin la nostra essència. L'ètica ha de ser la nostra brúixola, guiant les nostres decisions per assegurar que les tecnologies respectin els drets fonamentals i promoguin el benestar humà. És fonamental fomentar el pensament crític i la reflexió a temps sobre les implicacions socials, culturals i ètiques de l'ús de la tecnologia. Reduir les bretxes digitals i garantir l'accés i les habilitats per a tothom són també pilars fonamentals per permetre que cada individu participi plenament a l'era digital. 

Actuar com a humanista digital implica considerar l'impacte en les persones en cada decisió, liderant des d'aquest lloc per construir confiança i valor a través d'aquestes. Implica comprometre's amb el creixement i el bé comú, utilitzant la tecnologia com a eina per al canvi, generant benestar i oportunitats per al nombre més gran possible de persones. Creure en les persones, en el potencial i la capacitat de lideratge i col·laboració, és essencial. 

Defensem la tecnologia en mans dels humans responsables, empoderats i amb l'ambició de generar un canvi positiu. Apostem per organitzacions que innoven a través de les persones, reconeixent que en un futur competitiu i tecnificat, el valor diferencial continuarà sent aportat pels humans. Defensem les empreses que inverteixen en persones, talent i motivació humana tant o més que en tecnologia. Creiem en les bones persones, en el compromís, l'honestedat i el poder transformador de les bones preguntes i converses. Vegem oportunitats on altres veuen problemes. Estem més preparats que mai a la història.  Sempre estem a temps de dissenyar i construir el millor futur possible i no veig el millor moment de començar que ara, conclou Joan Clotet, humanista Digital,  entrenador d’innovació de talent digital.