El crític pot acabar creient que l'obra que comenta ha estat escrita exclusivament perquè ell hi exerceixi el seu demolidor ofici de comentarista crític i àcid. Això es referiria al crític literari, teatral o artístic en general, el critic de l'obra maldestre de Govern, com és el meu cas ahir, sap que aquesta nefasta gestió ha estat feta contra ell, perquè els Governs com les religions han estat creades només per fotre l'home, aquesta és la seva principal i gairebé única missió a la terra.