Paradoxalment, una cosa que va néixer al servei de la mort, com és internet, un invent dels ideòlegs del Pentàgon per coordinar a escala planetària els seus plans d'agressió contra altres països, ha acabat per convertir-se també en un instrument de vida. La gent el va transformar en la seva fi original i gràcies a això pot trobar-se, reunir-se al voltant d'objectius comuns i és capaç de convocar-se per rebutjar les injustícies. Per protestar. Són aquestes paradoxes que t'ajuden a viure i et demostren que no hi ha res definitiu. 
Hi ha moltes coses que neixen en un sentit i acaben vivint en un altre. És com l'automòbil, el televisor, el vídeo, l'ordinador personal, el telèfon mòbil i altres contrasenyes de la felicitat, màquines nascudes per "guanyar temps" o per "passar el temps", que "s'apoderen del temps", del nostre temps. - EDUARDO GALEANO