En una escena de la sèrie de Netflix 'Sex education' la directora del centre li diu a una alumna negra i una mica refeta que serà ella l'encarregada de pronunciar el discurs de presentació del nou curs a l'Institut Moordale, a la qual aquesta pregunta si ho fa per convenciment o per postureig, i la directora li reconeix que és per donar una imatge de modernitat i llibertat del centre, és a dir mer oportunisme.

Les bruixes catalanes seran rehabilitades. Uns historiadors han investigat sobre les tortures i els feminicidis en segles pretèrits, almenys aquesta és la intenció del Parlament de Catalunya. Les dones d'avui serveixen l'èmfasi amb què els mitjans públics de comunicació i els polítics de més alt nivell han presentat la rehabilitació simbòlica de les dones del segle XVII acusades de bruixeria? És útil aquesta reparació simbòlica per evitar l'alt nombre de feminicidis que lamentem cada any?. La resposta és no! Els problemes persisteixen: la realitat no canvia a base de teatre. Potser les mesures legals són insuficients per protegir la violència contra les dones. Potser cal més dotació policial. Potser caldria destinar més recursos a la prevenció, als serveis socials. Potser caldria preguntar-se si no respon la creixent violència directa o vicària contra les dones a la influència de la sexualització als mitjans, la moda i la publicitat. La litúrgia catalana de les bruixes ha coincidit amb l'atorgament del Premi Internacional Catalunya a Judith Butler. La Catalunya que repara el passat també vol ser la més moderna. En els àmbits universitari, mediàtic i cultural del món anglosaxó, les tesis interessants però discutibles de Butler són creença obligatòria. A la societat actual, les tesis de Butler funcionen com a textos sagrats.

Tot plegat, dos recursos destinats a despistar als discrepants. Impedir a base de teatre que es critiqui la ineficient gestió del Parlament, i acabar amb la discrepància ideològica proclamant nous catecismes sense cap convenciment real de fer-ho. El que he dit al principi, mer postureig, pura politiqueria...