Entre que m'estic fent gran, i els censors de Blogger que a la que escrius: caca, culo, pedo, pis, mugró, ja et censuren l'article, hom mesura molt les seues paraules. I mira que aquesta notícia de què la llei dels drets i benestar dels animals no afecta a la cabra de la legió, podria donar molt de si, per començar, no és una cabra (es va morir), i a partir d'aquí ja es podria començar a jugar amb les paraules, però qualsevol se la juga. Bromes a banda, la llei és demencial i gosaria afirmar que els qui l'han redactat estan com una cabra, i, l'únic animal que han vist a prop en sa vida, és algun veí, o ells reflectits en el mirall. A tall d'inventari, dos exemples:

  1. Els invidents hauran de recollir les caques del seu gos.
  2. Els caçadors també hauran de recollir les caques del seu gos al bosc.

"La primera llei estatal que recull els drets i el benestar dels animals a Espanya, cosa que fins i tot havia estat regulada en l'àmbit autonòmic fins ara, s'ha aprovat aquest dijous definitivament al Congrés dels Diputats. La denominada Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, va provocar diverses polèmiques des que un primer esborrany fins als diferents canvis, com l'exclusió dels gossos de caça. La norma entrarà en vigor sis mesos després de publicar-se al BOE, és a dir, el setembre que ve.

La cabra de la Legió espanyola continuarà participant en les marxes militars, com el del Dia de la Hispanitat el 12 d'octubre, i la mula i el bou dels pessebres vivents podran aparèixer als actes nadalencs, en estar exclosos de la Llei de protecció dels Drets i el Benestar dels animals. Són exemplars concrets que s'acullen per la normativa pròpia destinada als animals de producció, segons fonts del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació els animals de producció conforme a la seva definició per la Llei de 2007 per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, en tot el cicle vital, excepte si perdessin el seu fi productiu i el propietari decidís inscriure'l com a animal de companyia en el Registre previst a la llei actual. No obstant això, estableix a l'article 58 com a il·legal l'ús d'animals en exposicions de pessebres, en cavalcades o en processons que tinguin l'animal de forma "incompatible" amb el seu benestar, ateses les particularitats específiques de la seva espècie o si romanen immobilitzats durant la durada de la celebració.

La nova llei aprovada pretén, segons aquestes fonts ministerials, assegurar l'estat adequat dels animals en tota situació, però en concret protegeix els animals domèstics i les mascotes, per la qual cosa la cabra o el xai de la Legió i la mula o el bou de les representacions nadalenques se sumen als animals de producció càrnia o lletera.

D'altra banda, la cabra de la legió podria continuar desfilant el 12 d'octubre, ja que s'exclou els animals implicats en activitats professionals, que al principi sí que estaven inclosos, però a causa d'una esmena del PSOE a la llei, avalada per PP, VOX, PNB, CS i Coalició Canària, aquests, igual que els gossos de caça, les rehales, els gossos pastors i de guarda del bestiar, els que es fan servir en determinades activitats com les federacions esportives, les aus de falconeria, així com en activitats professionals, com ara gossos de rescat, animals de companyia en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades.

La llei assenyala els animals utilitzats en activitats professionals com aquells animals de companyia que es dediquen a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades. També la participació no podrà superar la durada que es consideri en cada cas i que aquells que es porten a romeries i esdeveniments firats hauran de presentar un estat higienicosanitari adequat i tenir garantits durant el transcurs de l'activitat nivells adequats de benestar atenent les necessitats pròpies de cada espècie i de les condicions meteorològiques d'aquell moment.

S'haurà de cuidar així mateix perquè estiguin en condicions òptimes físiques, atendre els seus indicadors de comportament i vigilar els signes que evidenciïn la necessitat de descansar, sobretot en els mesos calorosos. En el cas dels cavalls que s'utilitzen en romeries han de disposar d'espais de parada on puguin descansar i abeurar i, també en els dies en què hi hagi un excés de temperatura, no hi poden participar.

Totes aquestes qüestions que podrien afectar els equins que participen en romeries, fires i processons es regularan en una normativa concreta que especificarà els horaris, els llocs i els mitjans de descans dels animals de companyia depenent de cada activitat, espècie i condicions ambientals, a més que s'establiran els rangs de temperatura dels quals dependrà si formaran o no part en aquestes activitats.

Així i tot, com recull l'exposició de motius el principal objectiu d'aquesta llei de benestar animal no és tant assegurar el benestar dels animals, avaluant les condicions que se'ls ofereixen, sinó regular el reconeixement i la protecció social de la dignitat dels animals".