19 de juliol 2016

DE LA REVOLTA


L'esclau rarament es rebel·la. Un home enfonsat en la misèria absoluta, tendeix al suïcidi o a la resignació. La revolta, fins i tot la revolta social, nomès es produeix quan els orpimits comencen a deixar de ser-ho. És a dir: quan l'opressor ja ha cedit una mica, per negligència o per bondat - JOAN FUSTER 

SHARE THIS

2 comentaris: